Nguyễn, Trung Kiên, Thị Bích Hạnh CAO, và Thị Thanh Nga Vũ. “ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI INTERLEUKIN-6 VÀ INTERLEUKIN-10 SAU GÂY MÊ KHÔNG OPIOID TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 380-387. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/600.