Phạm, Đức Minh, Thị Xuân Anh Vũ, Thị Bốn Nguyễn, Đỗ Quỳnh Hương Bùi, và Thị Thúy An Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN ĂN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHỈ SỐ BMI CỦA BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 146-157. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/595.