Phạm, Đức Minh, Thế Sơn Trịnh, Sỹ Hùng Hồ, Thị Hằng Đoàn, và An Thiên Trịnh. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO TESE Ở BỆNH NHÂN KLINEFELTER VÔ TINH”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 80–87. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/582.