Hà, Văn Quân, Nguyễn Thị Vân, Hải Yến Trần, Đình Tráng Văn, Quốc Toản Lưu, và Hồng Quân Dương. “PHÁT HIỆN MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GRAM ÂM ĐA KHÁNG PHÂN LẬP TỪ NGƯỜI BỆNH NHIỄM TRÙNG Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2023”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 3 (Tháng Ba 26, 2024): 124–134. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/575.