Ngô, Lê Hoàng Giang. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Sáu 17, 2024): 55–65. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/572.