Nguyễn, Minh An. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT, ĐỐT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 143-152. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/559.