Trịnh, Thị Quỳnh, Thị Ánh Trương, và Minh Đạo Huỳnh. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum Nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 5 (Tháng Năm 17, 2024): 17–24. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/558.