Viet Nguyen, Dũng, Phúc Cao Hồng, và Thái Dương Hồng. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT HỚT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN 19-8, BỘ CÔNG AN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 119-127. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/550.