Nguyễn, Thụy Việt Phương, và Ngọc Khánh Phương Hồ. “NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 5-16. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/543.