Hoàng, Thanh Tuấn, Tuấn Phong Lưu, Vũ Quốc Hạnh Đoàn, và Thị Dạ Thảo Vũ. “HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 67-82. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/535.