Nguyễn, Quốc Đạt, Văn Giang Bùi, và Ngọc Tiến Tống. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 57-66. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/523.