Nguyễn, Trung Kiên, Quang Huy Nguyễn, Quốc Việt Trần, Đăng Mạnh Lê, Đắc Khôi Nguyễn, và Văn Công Phạm. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 46-56. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/520.