Vũ, Minh Đức, Trọng Tường Mai, và Văn Tài Trương. “BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 1 (Tháng Giêng 22, 2024): 104-118. Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/518.