Hồ, Chí Thanh, Bounthong Inkhamphanh, và Huy Thông Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE ”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 72-81. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/454.