Kiều, Văn Khương, Văn Đức Nguyễn, và Phúc Đức Đặng. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH ”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 8 (Tháng Mười 27, 2023): 82-90. Truy cập Tháng Chạp 11, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/452.