Trần, Văn Cường, Lệ Lưu Văn, và Phuc Cao Hong. “TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 78-86. Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/403.