Nguyễn, Thị Phượng, Văn Đông Phạm, và Văn Hiển Võ. “HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 87-97. Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/384.