Trương Thị, Thu Hiền, Tuan Do Thanh, Hiền Nguyễn Thị Thu, Minh Trương Đức, và Khánh Linh Vũ. “DIBENZOCYCLOOCTADIENE LIGNANS ISOLATED FROM THE ROOTS OF SCHISANDRA CAULIFLORA AND THEIR NITRIC OXIDE INHIBITION ACTIVITY ON LPS STIMULATED RAW 264.7 CELLS”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 114–125. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/383.