Lê, Quang Đạo, Minh Dương Vũ, Bá Ngọc Nguyễn, và VIỆT ANH LÊ. “BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 98–104. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/378.