Ngô, Thu Hằng, Thùy Linh Đặng, Thị Hiền Hạnh Nguyễn, và Văn Mão Cấn. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023). Truy cập Tháng Năm 18, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/24-31.