Đỗ, Tùng Đắc, Duy Ánh Nguyễn, Thanh Thúy Nguyễn, Ngọc Anh Lê, Thị Thu Hằng Trần, Thị Ngọc Dung Ngô, Thị Minh Thanh Nguyễn, Thị Tuyết Chinh Phạm, Thị Liên Hoàng, Mai Hoa Phan, Thị Hương Đỗ, Minh Huyền Nguyễn, và Ngọc Tiến Trần. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023”. Tạp chí Y Dược học quân sự 48, no. 6 (Tháng Tám 22, 2023): 40-48. Truy cập Tháng Chín 22, 2023. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/361.