Phạm, Quốc Toản, Cảnh Toàn Lưu, Thanh Xuân Nguyễn, và Thị Khánh Đào. “NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp chí Y Dược học Quân sự 49, no. 2 (Tháng Hai 1, 2024): 266-273. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/287.