Lê, Nguyệt Minh, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM CÁC TỔN THƯƠNG VÚ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN BẰNG SINH THIẾT KIM LỚN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 190-0, doi:10.56535/jmpm.v49.809.