Phạm, T. T., N. Định Vũ, và A. T. Phùng. “NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 128-35, doi:10.56535/jmpm.v49.805.