Mai, H. T., H. S. Mai, Q. B. Bùi, T. L. Vũ, M. T. Nguyễn, và N. H. Lê. “VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 91-102, doi:10.56535/jmpm.v49.799.