Nguyễn, N. Q., T. D. Lê, và D. H. Nguyễn. “GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 162-71, doi:10.56535/jmpm.v49.795.