Vũ, H. P., M. T. Trương, và T. T. Hồ. “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ E/E’ VÀ THÔNG SỐ BIẾN DẠNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 44-54, doi:10.56535/jmpm.v49.781.