Nguyễn, H. N., K. L. Nguyễn, V. Đàn Ngô, V. Điệp Ngô, và H. T. Mai. “TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, Tháng Tư 2024, tr 26-34, doi:10.56535/jmpm.v49.776.