Nguyễn, Thu Hiền, và c.s. “DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Sáu 2024, tr 7-16, doi:10.56535/jmpm.v49i5.739.