Nguyễn, T. Điệp, T. T. H. Nghiêm, T. A. Nguyễn, N. A. Đỗ, và T. P. T. Trần. “ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 3, Tháng Ba 2024, tr 17-26, doi:10.56535/jmpm.v49i3.724.