Đỗ, A. T., và Q. H. Nguyễn. “MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG EPIRUBICIN NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 361-9, doi:10.56535/jmpm.v49i2.707.