Ngô, T. H., T. L. Nguyễn, V. T. Nguyễn, và V. M. Cấn. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ PHỔI CỦA VIRUS VACCINE SỞI PHỐI HỢP CISPLATIN IN VITRO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 3, Tháng Ba 2024, tr 87-95, doi:10.56535/jmpm.v49i3.665.