Lê, V. A., H. P. Hồ, M. C. Phạm, V. N. Nguyễn, T. A. Nguyễn, và V. T. Trần. “KẾT QUẢ THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC NAM SUDAN ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 97-108, doi:10.56535/jmpm.v49i2.651.