Nguyễn, T. H., T. H. Đinh, L. C. Nguyễn, và V. M. Cấn. “ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU CHẤT BÉO LÊN HỌC TẬP VÀ TRÍ NHỚ CỦA CHUỘT CỐNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 3, Tháng Ba 2024, tr 96-102, doi:10.56535/jmpm.v49i3.640.