Nguyễn, T. H., H. H. Dương, T. Lê Đình, T. S. Nguyễn, và T. K. L. Phạm. “KHẢO SÁT NGUY CƠ TÉ NGÃ CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 283-91, doi:10.56535/jmpm.v49i2.633.