Lê, Đăng Mạnh, và c.s. “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 441-8, doi:10.56535/jmpm.v49i2.618.