Hoàng, T. T. T., H. O. Dương, S. H. Hồ, và T. S. Trịnh. “SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 88-96, doi:10.56535/jmpm.v49i2.605.