Võ, V. H., và M. D. Bùi. “PHỐI HỢP MIDAZOLAM VỚI PROPOFOL ĐỂ KHỞI MÊ VÀ ĐẶT MASK THANH QUẢN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 494-03, doi:10.56535/jmpm.v49i2.589.