Vibounmy, Keovithoun, và c.s. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 449-56, doi:10.56535/jmpm.v49i2.580.