Trịnh, Thị Quỳnh, và c.s. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum Nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 5, Tháng Năm 2024, tr 17-24, doi:10.56535/jmpm.v49i5.558.