Bùi, Quốc Dũng. “MÔ HÌNH PHARMACOPHORE CÁC CHẤT CHỦ VẬN VÀ DOCKING TRÊN THỤ THỂ DOPAMIN D2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 3, Tháng Ba 2024, tr 27-41, doi:10.56535/jmpm.v49i3.546.