Nguyễn, T. V. P., và N. K. P. Hồ. “NGHIÊN CỨU IN SILICO CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA VERNONIA AMYGDALINA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 5-16, doi:10.56535/jmpm.v49i1.543.