Hoàng, T. T., T. P. Lưu, V. Q. H. Đoàn, và T. D. T. Vũ. “HIỆU QUẢ VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỚT RƯỢU VANG BẰNG LASER NHUỘM XUNG 595nm TRÊN BỆNH NHÂN VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 67-82, doi:10.56535/jmpm.v49i1.535.