Đào, T. N., Đình C. Lê, V. H. Cao, và T. H. Đỗ. “TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 95-103, doi:10.56535/jmpm.v49i1.533.