Nguyễn, Đức Điển, V. C. Nguyễn, M. P. Nguyễn, V. B. Nguyễn, T. T. T. Nguyễn, T. A. Lê, T. T. Hoàng, T. H. Vũ, T. Đạt Nguyễn, và H. T. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1 ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 3, Tháng Ba 2024, tr 63-75, doi:10.56535/jmpm.v49i3.529.