Nguyễn, Q. Đạt, V. G. Bùi, và N. T. Tống. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 57-66, doi:10.56535/jmpm.v49i1.523.