Nguyễn, T. K. ., Q. H. Nguyễn, Q. V. Trần, Đăng M. . Lê, Đắc K. Nguyễn, và V. C. Phạm. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG CÓ GÃY XƯƠNG ĐÙI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 46-56, doi:10.56535/jmpm.v49i1.520.