Vũ, Minh Đức, và c.s. “BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 104-18, doi:10.56535/jmpm.v49i1.518.