Đỗ, N. B., X. C. Hoàng, T. H. T. Trần, T. B. T. . Võ, T. S. Trịnh, và H. T. Phạm. “ỨNG DỤNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG MAbNS1-DENV1-4 PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA CÁC TÝP VIRUS DENGUE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ELISA ”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 174-85, doi:10.56535/jmpm.v49i2.490.