Nguyễn, T. T., M. A. Hoàng, K. H. Nguyễn, T. T. L. Phạm, M. H. Đỗ, V. T. Nguyễn, và D. H. Nguyễn. “GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự, vol 49, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 36-45, doi:10.56535/jmpm.v49i1.484.